گروه ساختمانی تکساز خزر

 

MNG گروه مهندسی 
اجرای پروژه:
اتوماسیون برق و نورپردازی،دوربین مداربسته،دزگیر
بابل:کمربندی امیرکلا
دفتر :گروه ساختمانی تکساز خزر
مهندس شیرکش عزیزTemplate Design:Dima Group